25 เมษายน 2556

เค้าโครงวิจัยการศึกษาความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญยาตรีหลักสูตร 4 ปี ฯ

เค้าโครงวิจัยการศึกษาความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2535-2555


โดย อ. นภาศล  เพ็ญแสวง

คลิกเพื่ออ่านโครงร่างงานวิจัยได้ ที่นี่ อ่านต่อ >>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก "บ้านเทคโนฯ'บึง (http://techno711.blogspot.com)" ด้วยความยินดี...